عطرقرآن http://kanoonequran.mihanblog.com 2020-08-03T11:54:17+01:00 text/html 2015-06-27T05:39:05+01:00 kanoonequran.mihanblog.com محمدرضا اسماعیلی علاقه ات را حتما ابراز کن(سبک زندگی) http://kanoonequran.mihanblog.com/post/1583 <p style="text-align: justify;"><strong><br></strong></p><p style="text-align: justify;"><strong>اگر کسى را دوست دارید، چه از دوستان و برادران ایمانى، یا نسبت ‏به فرزندان و همسر و … این محبت را بر زبان ‏آورید و آن را ابراز کنید، تا محبت ها افزوده شود و دوستی ها تداوم و استمرار یابد.</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>انسان علاقه دارد که مورد علاقه و محبت دیگران باشد. اگر آن‏دوستداران، محبت‏خود را آشکار کنند، محبوب هم به محبان‏ علاقه‏مند مى‏شود و این محبت دو جانبه، زندگی ها را از صفا و صمیمیت‏ بیشترى برخوردار مى‏سازد. ما اگر بدانیم که خدا دوستمان دارد، ما هم‏خدا را بیشتر دوست ‏خواهیم داشت. اگر بدانیم و بفهمیم که رسول‏خدا(ص) و اهل بیت(ع) به ما شیعیان عنایت و محبت دارند و این‏علاقه را بارها نشان داده و اظهار کرده‏اند، محبت عترت در دل ما بیشترخواهد شد.</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>اینکه خداوند بارها در قرآن کریم، محبت‏خویش را ابراز کرده و در آیاتى که «ان الله یحب الذین …» دارد، مى‏فرماید که&nbsp;دوستدار پاکان، توبه‏کنندگان، پاکى‏جویان، نیکوکاران، متقین، متوکلین، صابران، اهل‏قسط و عدل است. و در جایى از کسانى یاد مى‏کند که هم خدا آنان رادوست دارد و هم آنان به خدا علاقه دارند (یحبهم و یحبونه)&nbsp;<sup>۱</sup>&nbsp;توجه به‏این نکته، «حب خدا» را در دل ها شعله‏ور مى‏سازد. وقتى ائمه‏معصومین(ع) محبت هاى خویش را نسبت‏به هوادارانشان ابراز مى‏کنند،متقابلا این اظهار عشق، عشق مى‏آفریند.</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>از حضرت على(ع) مى‏پرسند:&nbsp;یا على! چگونه‏اید؟ مى‏فرماید: دوستدار دوستانمان و دشمن دشمنانمان هستم: «اصبحت محبا لمحبنا ومبغضا لمن یبغضنا».&nbsp;<sup>۲</sup>&nbsp;آیا اگر بدانیم که مولاى متقیان به دوستانش علاقه‏دارد، نخواهیم کوشید که گوهر عشق او را در سینه داشته باشیم؟!</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>آنچه روابط دوستانه را نیرومندتر مى‏سازد، ابراز علاقه است.ممکن است‏شما به کسى علاقه و ارادت داشته باشید، ولى به دلیل تنبلى‏و بى‏حالى، یا خجالت و شرم یا به هر علت دیگر هرگز بر زبان نیاورید و به او نگویید که دوستش دارید، او از کجا پى به علاقه‏مندى شما ببرد وبه شما علاقه پیدا کند؟ کلید جلب محبت او، ابراز علاقه خودتان است.این نکته در دستورالعمل هاى اخلاقى آمده و حتى بابى براى آن گشوده‏شده است.&nbsp;<sup>۳</sup></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>امام صادق(ع) فرمود:&nbsp;<span style="color: #339966;">«اذا احببت رجلا فاخبره‏»&nbsp;<sup>۴</sup></span>&nbsp;<span style="color: #3366ff;">اگر به کسى علاقه‏ و محبت داشتى، او را آگاه کن.</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>در روایت است که مردى از مسجد گذر کرد، در حالى که امام‏باقر(ع) و امام صادق(ع) نیز در مسجد نشسته بودند. یکى از اصحاب‏امام باقر(ع) گفت: به خدا قسم من این شخص را دوست مى‏دارم.امام فرمود:&nbsp;<span style="color: #ff00ff;">پس به او خبر بده، چرا که این خبردادن، هم مودت ودوستى را پایدارتر مى‏کند، هم در ایجاد الفت، خوب است</span>&nbsp;«الا فاعلمه‏فانه ابقى للمودة و خیر فى الالفة‏».&nbsp;<sup>۵</sup></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>از پیامبر خدا(ص) نیز روایت است که فرمود: <span style="color: #339966;">«اذا احب احدکم صاحبه او اخاه فلیعلمه‏»&nbsp;<sup>۶</sup>&nbsp;؛</span>&nbsp;<span style="color: #3366ff;">هر یک از شما دوست ‏یا برادر دینى‏اش را دوست ‏بدارد، پس به او اعلام کند.</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>در حدیث دیگرى همین مضمون آمده، با این اضافه که <span style="color: #339966;">«فانه اصلح‏لذات البین‏»&nbsp;<sup>۷</sup></span>&nbsp;؛ این اعلام دوستى، براى اصلاح و آشتى میان افراد،شایسته‏تر و مفیدتر است.</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #cc99ff;">آنچه روابط دوستانه را نیرومندتر مى‏سازد، ابراز علاقه است.ممکن است‏شما به کسى علاقه و ارادت داشته باشید، ولى به دلیل تنبلى‏و بى‏حالى، یا خجالت و شرم یا به هر علت دیگر هرگز بر زبان نیاورید و به او نگویید که دوستش دارید، او از کجا پى به علاقه‏مندى شما ببرد وبه شما علاقه پیدا کند؟ کلید جلب محبت او، ابراز علاقه خودتان است.</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #ff0000;">نقش ابراز علاقه در خانواده</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>نکته‏اى که یاد شد، غیر از محیط اجتماعى و روابط انسانى‏مسلمانان با یکدیگر، در محیط خانه و میان افراد خانواده هم مطرح‏است. صفاى زندگى به حاکمیت عشق و علاقه بر محیط زندگى و معاشرت است و اگر دوستى و علاقه نباشد، زندگى جهنمى است ‏سوزان و محیطى است ‏سرد و بى‏روح.</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>گاهى گفتن کلمه «دوستت دارم‏»، شعله محبت را فروزان مى‏کند و به‏زندگی ها روح و نشاط مى‏بخشد. ابراز عشق و علاقه در محیط خانواده، میان دو همسر، یا میان پدر و مادر نسبت ‏به فرزندانشان خانه را به ‏بهشت تبدیل مى‏کند. چه دوزخ هاى سوزانى که معلول کمبود محبت و عاطفه فرزندان از جانب والدین است و حسرت شنیدن «عزیزم، دلبندم،تو را دوست دارم و …» سالها بر دل کودکان مى‏ماند و گرفتار عقده کمبود محبت مى‏شوند.</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>پیامبر اکرم(ص) فرمود:</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>«قول الرجل للمراة انى احبک لا یذهب من قلبها ابدا»&nbsp;<sup>۸</sup>&nbsp;؛<span style="color: #99ccff;"> اینکه مرد، به‏همسر خود بگوید: «تو را دوست دارم‏»، هرگز از دل همسر بیرون ‏نمى‏رود</span><span style="color: #99ccff;">!</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>شگفتا که یک جمله کوتاه و ساده، ولى یک دنیا تأثیر و عشق‏آفرینى! و چقدر بخیلند آنان که از گفتن چنین واژه‏هاى ‏محبت‏آورى نسبت ‏به همسر و فرزندان و دوستان و بستگان خویش، مضایقه دارند و از عواقب و پیامدهاى نیکو و آثار سازنده آن غافلند.</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #ffcc00;">ابراز دوستى و محبت، تنها به گفتن و لفظ نیست. گاهى احترام‏کردن، بوسیدن، نوازش کردن، هدیه و سوغات خریدن و این گونه‏ حرکات، نشانه عشق و دوستى است.</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>رسول خدا(ص) فرمود: <span style="color: #339966;">«احبوا الصبیان و ارحموهم‏»<sup>۹</sup>&nbsp;</span><span style="color: #993366;">کودکان را دوست‏بدارید و به آنان ترحم و شفقت نمایید.</span> لطف و مهربانى به ‏خردسالان، گواه عشق و محبت نسبت‏ به آنهاست. و ترحم، خود نشانه ‏محبت داشتن به فرزندان است. در روایات بسیارى به بوسیدن فرزند توصیه شده و براى هر بوسیدن اولاد، درجه‏اى در بهشت منظور گشته‏ است «من قبل ولده کتب الله له حسنة … .»&nbsp;<sup>۱۰</sup></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>در روایت است: روزى حضرت رسول(ص)، دو فرزندش امام‏حسن و امام حسین(علیهماالسلام) را بوسید. اقرع بن‏حابس کنار حضرت بود. گفت: من ده فرزند دارم، تاکنون هیچ کدام را نبوسیده‏ام! پیامبر خدا فرمود: من با تو چه کنم، که خدا رحمت و عطوفت را از دلت‏ کنده است.<sup>۱۱</sup>&nbsp;در روایات متعددى هم به رعایت عدالت در بوسیدن و پرهیز از تبعیض در بوسیدن و ابراز محبت‏ به فرزندان تاکید شده است.</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>راستى، فرزندى که از پدر و مادر محبت ندیده و سخن گرم و عشق‏آفرین نشنیده است، آیا به این نتیجه نمى‏رسد که دوستش ندارند و در خانه جایى ندارد و کسى او را به حساب نمى‏آورد؟ و آیا این ‏«عقده‏»، بعدها براى او چه پسر باشد و چه دختر، مشکل به بار نمى‏آورد؟ کودکانى که از خانه فرار مى‏کنند، پسران و دخترانى که ‏جذب برخوردهاى عاطفى دشمنان دوست‏نما مى‏شوند و به فساد مى‏گرایند، آیا جز معلول فقدان محبت و عاطفه در درون خانواده‏است؟ اگر فرزندان در محیط خانه از نظر عاطفى و محبت اشباع شوند، هرگز به دام شیادان که با تور محبت ‏به شکار جوانان و نوجوانان‏ مى‏پردازند، نمى‏افتند.</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>بررسى پرونده برخى از بزهکاران و مجرمین یا فراریان از خانه یا اقدام‏کنندگان به خودکشى، نشان‏دهنده کمبود محبت آنان در خانه و ازسوى والدین است. در نامه دخترى که پس از آلوده ‏شدن و گرفتارى دردام شیادان و گرگهاى عفاف، اقدام به خودکشى کرده، چنین آمده است(در باره مادرش):</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>«او مادر من بود. براى تربیت من که تنها فرزندش بودم رنج‏بسیار کشید، ولى‏هرگز نخواست دوست من باشد … روزى رسید که این کمبود را شیطان دیگرى‏جبران کرد. من که تشنه محبت‏بودم، دست پرمهر او را به گرمى فشردم و به رویش‏آغوش گشودم. یقین دارم که دختران محبت‏دیده، هرگز دچار این لغزش‏نمى‏شوند. کسى که در خانه‏اش چشمه آب حیات دارد، به دنبال سراب‏نمى‏رود … .»&nbsp;<sup>۱۲</sup></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>نتیجه آنکه حیات اجتماعى، شادابى و صفاى خود را مدیون‏ محبت و دوستى است. وقتى به کسى علاقه و محبت داریم، چه پدر و مادرمان باشد، چه برادر و خواهرمان، چه فرزندانمان، چه استادمان، چه شاگردمان، چه هر انسان دیگرى که به دلیل داشتن فضیلتى و برخوردارى از عملکردى شایسته و تحسین ‏برانگیز، محبوب ما شده و در خانه دلمان جاى گرفته است، این دوست ‏داشتن و ارادت و عشق را بر زبان آوریم و در دل نگه نداریم.</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #ff99cc;">ابراز دوستى و اظهار علاقه، خود ما را هم مورد علاقه و محبت ‏دیگران قرار مى‏دهد. معاشرت گرم و محبت‏آمیز با دیگران، هنرى ‏است ‏شایسته که باید کوشید این ادب اجتماعى را فرا گرفت و به کار بست.</span></strong></p> text/html 2015-04-24T18:52:38+01:00 kanoonequran.mihanblog.com محمدرضا اسماعیلی حدیثی که شیخ مرتضی زاهد را پریشان کرد! http://kanoonequran.mihanblog.com/post/1582 <span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">خداوند متعال در قران کریم دشمنی شیطان با انسان را اینگونه توصیف می کند:<span style="color:#006400;">&nbsp; إنَّ الشَّیْطَانَ لِلإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِینٌ</span> (یوسف/5) همانا شیطان برای انسان دشمنی آشکار است. </span><p style="text-align: justify;" align="justify"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;"> &nbsp;</span></p><div align="justify"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;"> </span></div><p style="text-align: justify;" align="justify"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;"> آیت الله شیخ مرتضی زاهد، برای نماز خواندن آماده شده بود، آن شب یکی از درسهای اخلاق وی برقرار بود، به طور معمول در این جلسات، ابتدا دوستان نمازهای مغرب و عشا را به امامت او می خواندند و بعد، سخنان و موعظه های آن عالم عارف از روی کتب حدیثی شروع می شد؛ اما آن شب، نمازهای او عادی نبود. به خوبی پیدا بود فکر و حواسش جمع و جور نیست؛ انگار چیزی فکر و اندیشه او را به خود مشغول کرده بود. این حالت، در منبر و در صحبت های او بیشتر مشهود بود، همه فهمیده بودند فکر و حواسش جای دیگری است.</span></p><div align="justify"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;"> </span></div><p style="text-align: justify;" align="justify"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;"> &nbsp;</span></p><div align="justify"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;"> </span></div><p style="text-align: justify;" align="justify"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;"> آن جلسه تمام شد؛ اما پریشانی های ایشان حتی در خیابان هم،&nbsp; ادامه داشت، دوستان و رفقای او نیز با نگرانی می گفتند: بیایید برویم دکتر، چرا این طور شده اید؟!</span></p><div align="justify"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;"> </span></div><p style="text-align: justify;" align="justify"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;"> و آقا شیخ مرتضی فقط جواب می داد: نه، نگران نباشید؛ چیزی نیست.</span></p><div align="justify"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;"> </span></div><p style="text-align: justify;" align="justify"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;"> &nbsp;</span></p><div align="justify"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;"> </span></div><p style="text-align: justify;" align="justify"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;"> چند روز بعد که دوستان دوباره آقا شیخ مرتضی را دیدند، حال ایشان هنوز خوب نشده بود که گفتند: برای شما مشکلی پیش آمده که چنین شده اید!؟ اما او باز هم در پاسخ می گفت: نگران نباشید.</span></p><div align="justify"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;"> </span></div><p style="text-align: justify;" align="justify"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;"> یکی از دوستان با ناراحتی گفت: چه می فرمایید آقا! شما حواس پرتی پیدا کرده اید؛ ما را نگران کرده اید! ما حق داریم نگران باشیم و بدانیم چه شده است!</span></p><div align="justify"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;"> </span></div><p style="text-align: justify;" align="justify"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;"> &nbsp;</span></p><div align="justify"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;"> </span></div><p style="text-align: justify;" align="justify"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;"> آقا شیخ مرتضی که چاره ای جز جواب دادن نداشت، با همان حال و هوای پریشان و نگرانش جواب داد: راستش چند روز پیش، حدیثی را خواندم؛ در آن حدیث، پیامبر خدا&nbsp; صلی الله علیه و آله به حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام&nbsp; می فرماید: یا علی به اندازه ای که تو با خوبی ها و راه های هدایت آشنایی داری، شیطان نیز به همان اندازه با همه بدی ها و راه های گمراهی و ضلالت در زمین و آسمان آشنایی دارد...</span></p><div align="justify"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;"> </span></div><p style="text-align: justify;" align="justify"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;"> &nbsp;</span></p><div align="justify"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;"> </span></div><p style="text-align: justify;" align="justify"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;"> و سپس آقا شیخ مرتضی زاهد با نگرانی و اضطراب، به آرامی و زیر لب گفت: «... و من با این شیطان چه کنم؟»</span></p><div align="justify"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;"> </span></div><p style="text-align: justify;" align="justify"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;"> ای بر طریق باطل پویان تو روز و شب&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; داده عنان خویش به شیطان ز ریمنی</span></p><div align="justify"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;"> </span></div><p style="text-align: justify;" align="justify"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;"> مهر رسول مرسل و مهر علی و آل&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بر دل گمار و گیر به جنات ساکنی(2)</span></p><div align="justify"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;"> </span></div><p style="text-align: justify;" align="justify"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;"> &nbsp;</span></p><div align="justify"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;"> </span></div><p style="text-align: justify;" align="justify"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;"> 1.خاطره ی از شیخ تقی کرمانشاهی</span></p><div align="justify"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;"> </span></div><p style="text-align: justify;" align="justify"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;"> 2.سعدی</span></p> text/html 2015-04-04T18:49:12+01:00 kanoonequran.mihanblog.com محمدرضا اسماعیلی تکلیف!!! http://kanoonequran.mihanblog.com/post/1579 <font size="2"> <img src="http://mohammadrezaesmaili.persiangig.com/atrequran/image/13780613_4523812.jpg" alt="" align="left" border="0" height="279" hspace="2" vspace="0" width="180"></font><div align="justify"><font size="2"><br>این‌‌جور نیست که همه‌‌ى مواضعى که آحاد مردم - از جمله دانشجویان که جزو قشرهاى پیشرو هستند - اتخاذ میکنند، بایستى الگوگرفته و برگردان نظراتى باشد که رهبرى ابراز میکند؛ نه، شما به‌‌عنوان یک انسان مسلمان، مؤمن، صاحب فکر، باید نگاه کنید، تکلیفتان را احساس کنید، تحلیل داشته باشید - که من حالا عرض خواهم کرد - نسبت به اشخاص، نسبت به جریانها، نسبت به سیاستها، نسبت به دولتها، موضع داشته باشید، نظر داشته باشید. این‌‌جور نیست که شما باید منتظر بمانید، ببینید که رهبرى درباره‌‌ى فلان شخص، یا فلان حرکت، یا فلان عمل، یا فلان سیاست چه موضعى اتخاذ میکند که بر اساس آن، شما هم موضع‌‌گیرى کنید؛ نه، اینکه کارها را قفل خواهد کرد. رهبرى وظایفى دارد، آن وظایف را اگر خداى متعال به او کمک کند و توفیق بدهد، عمل خواهد کرد؛ شما هم وظایفى دارید؛ به صحنه نگاه کنید، تصمیم‌‌گیرى کنید؛ منتها معیار عبارت باشد از تقوا؛ معیار، تقوا باشد. تقوا یعنى اسیر هواى نَفْس نشدن در جانب‌‌دارى و طرف‌‌دارى یا در مخالفت و معارضه، در انتقاد یا در تمجید؛ این را رعایت کنید. اگر این رعایت شد، هم انتقاد خوب است، هم جانب‌‌دارى و تمجید خوب است: از شخص، از دولت، از فلان جریان سیاسى؛ از فلان حادثه‌‌ى سیاسى؛ هیچ اشکالى ندارد. البته اگر در یک زمینه‌‌اى نظرى هم از سوى این حقیر ابراز شد، آن کسانى که حسنِ‌‌ظن دارند و این نظر را قبول دارند، ممکن است این هم یکى از عواملى باشد که در تشخیص آنها دخالت خواهد داشت؛ لکن این به معناى این نیست که وظیفه‌‌ى افراد در مورد موضع‌‌گیرى‌‌ها و در مورد اظهارنظرها ساقط بشود؛ نه، هرکسى نگاه کند [و وظیفه‌‌اش را انجام بدهد]. عرض کردم معیار این است که با رعایت تقوا باشد؛ یعنى بدون گرایش به هواى نَفْس؛ اگر انتقاد میکنیم، اگر طرف‌‌دارى و جانب‌‌دارى میکنیم، اگر یک حرکت را، یک سیاست را تأیید میکنیم یا اگر رد میکنیم، واقعاً از روى احساس وظیفه و تکلیف و بدون دخالت دادن اغراض نفسانى [باشد].<br><br>بیانات امام خامنه ای در دیدار دانشجویان ۱۳۹۳/۰۵/۰۱<br><br>&nbsp;<br><br></font></div><font size="2"> </font> text/html 2015-04-03T09:57:23+01:00 kanoonequran.mihanblog.com محمدرضا اسماعیلی ✜✜✜ تقویم شمیم یار 94 ✜✜✜ http://kanoonequran.mihanblog.com/post/1577 <div align="center"><font size="4"><b><span style="font-family: B Mitra"><font size="3"><font color="#008000"><img src="http://askdin.com/gallery/images//3889/1_1368326644.gif" alt="" border="0"></font></font></span></b></font><br><font size="4"><b><span style="font-family: B Mitra"></span></b></font></div><font size="4"><b><span style="font-family: B Mitra"> </span></b></font><font size="4"><b><span style="font-family: B Mitra"><br></span></b></font><div align="center"><font size="4"><b><span style="font-family: B Mitra"> </span></b></font><img src="http://www.askdin.com/gallery/images/35/1_shamim94.png" alt="" border="0"><font size="4"><b><span style="font-family: B Mitra"></span></b></font><br><font size="4"><b><span style="font-family: B Mitra"></span></b></font></div><font size="4"><b><span style="font-family: B Mitra"> <br></span></b></font><div align="center"><font size="4"><b><span style="font-family: B Mitra"> </span></b></font><font size="4"><b><span style="font-family: B Mitra"><img src="http://www.persianmob.net/images/freemobile/images/templates/f1.gif" alt="" border="0"></span></b></font><br><font size="4"><b><span style="font-family: B Mitra"></span></b></font></div><font size="4"><b><span style="font-family: B Mitra"> <br> </span></b></font><br> <font color="#339900"><font size="4"><b><span style="font-family: B Mitra"><font size="3"><font size="4"><b>معرفی نرم افزار شمیم یار 1394</b></font></font></span></b></font></font><br> <br> <img src="http://www.askdin.com/gallery/images/35/1_sh94.png" alt="" border="0"><font size="4"><b><span style="font-family: B Mitra"><font color="#000099"><font size="3">نرم افزار تقویم </font></font><font color="#ff0066"><font size="3">شمیم یار</font></font><font color="#000099"><font size="3"> به عنوان اولین تقویم کاملاً مذهبی دسکتاپی در فضای مجازی ، توسط انجمن گفتگوی دینی وابسته به مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی با محتوایی جامع و مفید طراحی و چند سالی است که به صورت رایگان در اختیار علاقمندان قرار گرفته است.<br> </font></font></span></b></font><img src="http://www.askdin.com/gallery/images/35/1_sh94.png" alt="" border="0"><font color="#cc0099"><font size="4"><b><span style="font-family: B Mitra"><font size="3">با استقبال گسترده و چشمگیر کاربران فضای مجازی، حدود 200 هزار نسخه از این تقویم زیبا و کارآمد در سال 91 و بیش از 320 هزار نسخه در سال 92 </font></span></b></font><b><span style="font-family: B Mitra"><font size="3">و 600 هزار نسخه در سال 93 </font></span></b></font><font size="4"><b><span style="font-family: B Mitra"><font size="3"><font color="#cc0099">فقط از طریق سایت انجمن گفتگوی دینی دانلود گردیده است.</font><br> </font></span></b></font><img src="http://www.askdin.com/gallery/images/35/1_sh94.png" alt="" border="0"><font size="4"><b><span style="font-family: B Mitra"><font color="#000099"><font size="3">همچنین اکثر سایت های بزرگ </font></font></span></b></font><font color="#000099"><font size="4"><b><span style="font-family: B Mitra"><font size="3"><font size="4"><b><font size="3">دانلود نرم افزار</font></b></font> ، سایتهای مهم دینی ، وبلاگ ها و فروم های دینی و مذهبی اقدام به انتشار این نرم افزار نموده اند که از آمار دانلود نرم افزار در آنها اطلاع دقیقی در دسترس نیست.<br> </font></span></b></font></font><img src="http://www.askdin.com/gallery/images/35/1_sh94.png" alt="" border="0"><font color="#cc0099"><font size="4"><b><span style="font-family: B Mitra"><font size="3">لذا بر آن شدیم برای سال 1393 شمسی ، ضمن تلاش گسترده و استفاده از نیروهای متخصص و به کارگیری دانش کارشناسان فنی و دینی، تقویمی با محتوای جامع تر ، مفیدتر و با امکانات ویژه در اختیار علاقمندان قرار دهیم.</font></span></b></font></font><font color="#000099"><font size="4"><b><span style="font-family: B Mitra"><font size="3"><br> </font></span></b></font></font><img src="http://www.askdin.com/gallery/images/35/1_sh94.png" alt="" border="0"><font size="4"><b><span style="font-family: B Mitra"><font color="#000099"><font size="3">همچنین با توجه به تماس ها و پیام های الکترونیکی بسیار زیادی که دریافت کردیم، اوقات شرعی را از 310 شهر کشور به بیش از 1200 شهر کشور افزایش داده و همچنین به دلیل استقبال عزیزان فارسی زبان خارج از کشور، اوقات شرعی بیش از 2500 شهر خارج از کشور را نیز تهیه و به تقویم اضافه نمودیم.<br> </font></font></span></b></font><img src="http://www.askdin.com/gallery/images/35/1_sh94.png" alt="" border="0"><font size="4"><b><span style="font-family: B Mitra"><font size="3"><font color="#cc0099"> امکانات این برنامه عبارتند از : تقویم روزانه و ماهانه به همراه رویدادهای ملی و مذهبی ، هر روز شامل محتواهایی در قالب قرآن ، اهل بیت ، حدیث ، احکام ، شهدا ، مشاوره و تربیت ،نمایش اوقات شرعی و یادآوری و پخش اذان ، اعمال عبادی، امکان ثبت یادداشت روزانه ، امکان ثبت یادآوری ، ویترین نرم افزارهای </font><a href="http://www.askdin.com/" target="_blank"><font color="#008080">انجمن گفتگوی دینی</font></a><font color="#cc0099"> ، پیامک پاسخگو و تازه های سایت </font></font><font color="#000099"><font size="3"><br> </font></font></span></b></font><img src="http://www.askdin.com/gallery/images/35/1_sh94.png" alt="" border="0"> <font size="4"><b><span style="font-family: B Mitra"><font color="#000099"><font size="3">از امکانات جدید این برنامه می توان به نمایش خورشید و هلال واقعی ماه در گوشه دسکتاپ، امکان تعویض تم صفحه اصلی، امکان انتخاب سه اذان متفاوت برای صبح، ظهر و مغرب ، بهبود سرعت و عملکرد تقویم،تغییر نمایش نمای دسکتاپی تقویم ، امکان غیرفعال کردن پخش صوتی اذان ، نمایش تقویم ماهانه در یک نگاه در گوشه دسکتاپ و ... اشاره کرد.<br> </font></font></span></b></font><img src="http://www.askdin.com/gallery/images/35/1_sh94.png" alt="" border="0"><font size="4"><b><span style="font-family: B Mitra"><font color="#cc0099"><font size="3">امیدواریم با استفاده از این محصول و رضایت داشتن از آن ، ضمن دعای خیر برای همه دست اندرکاران تولید این نرم افزار ، در انتشار رایگان آن بین دوستان و آشنایان خود و در مدارس و دانشگاه ها و ... کوشا باشید.</font></font></span></b></font><font size="4"><b><span style="font-family: B Mitra"><br> </span></b></font><br> <br> <br> <font size="4"><b><span style="font-family: B Mitra"><b><font color="DarkOrchid"><font color="Red"><font size="3"><b><font color="DarkOrchid"><font color="Blue"><b><font color="Navy"><font size="3"><span style="font-family: Tahoma"><font size="2"><font color="#000000"><font size="2"><font color="#000000"><font size="2"><font color="#000000"><font size="2"><font color="#000000"><font size="2"><font color="#000000"><font size="2"><font color="#000000"><font size="3"><img src="http://askdin.com/gallery/images//4435/1_tavajoh.gif" alt="" border="0"></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></span></font></font></b></font></font></b></font></font></font></b></span></b></font><br> <font size="4"><b><span style="font-family: B Mitra"><font color="#000000"><font size="4"><b><font size="4"><b><font size="4"><b><img src="http://www.askdin.com/attachments/2155d1274044290-3.jpg" alt="" border="0"></b></font></b></font></b></font> هزینه استفاده از این نرم افزار</font><font color="#339900"> هدیه 14 صلوات</font><font color="#000000"> به روح مطهر بانوی دو عالم ، </font><font color="#339900">حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها</font><font color="#000000"> می باشد<font size="4"><b><font size="4"><b><font size="4"><b><font size="4"><b><img src="http://www.askdin.com/attachments/2155d1274044290-3.jpg" alt="" border="0"></b></font></b></font></b></font></b></font></font></span></b></font><font color="#009966"><br> <br> </font><br> <div align="center"><img src="http://www.roozgozar.com/piczibasazi/animator-ofoghi/01/www.roozgozar.com-2085.gif" alt="" border="0"><br></div> <br> <div align="center"><a href="http://www.askdin.com/attachments/3006472432d1427039125-shamimyar94-setup-v1.2.exe" target="_blank"><img src="http://www.askdin.com/gallery/images/514/2_dl.png" alt="" border="0"></a><br></div><div align="center"><a href="http://www.askdin.com/attachments/3006472432d1427039125-shamimyar94-setup-v1.2.exe" target="_blank"> </a><a href="http://www.askdin.com/thread47452.html#post655450" target="_blank"><img src="http://askdin.com/gallery/images/514/2_soal.png" alt="" border="0"></a><br></div> text/html 2015-03-13T20:35:17+01:00 kanoonequran.mihanblog.com محمدرضا اسماعیلی حرف حساب http://kanoonequran.mihanblog.com/post/1576 <font size="2">روزی علامه امینی صاحب کتاب ارزشمند الغدیر، باجمعی نشسته بودند که یکی از روحانیون اهل سنت، اجازه ورود خواستند تا سوالی مطرح کنند. </font><p><font size="2">&nbsp;</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">پس از اینکه به حضور آمدند عرض کردند:</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">&nbsp;جناب شیخ ما معتقدیم علی (ع) خلیفه چهارم راشدین است و شما معتقدید اولی آنها. مگر نه اینکه علی ( ع) مسلمان و پیرو رسول خدا بوده است پس اصرار شما به ارجحیت او نسبت به سه خلیفه قبلی چیست؟</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">&nbsp;</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">علامه جواب داد: مگر علی هم مسلمان بود؟!! همه سکوت کردند، عالم سنی گفت یعنی چه؟ خب معلوم است که مسلمان بود،</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">علامه گفت: نه من فکر میکنم که علی اصلا مسلمان نبود!! مجددا عالم سنی گفت: چه میگویی شیخ؟ منظورت چیست؟</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">&nbsp;</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">علامه گفت: مگر نه اینکه در قران آمده است ((و ان قیل لکم ارجعوا فارجعوا))<sup>1</sup>،اگر درب خانه مسلمانی را زدید و باز نکرد برگردید،، ولی تا انجا که من میدانم عمر با لگد درب خانه را شکست و پهلوی دختر رسول خدا را که پشت در بود شکست!! آیا به نظر شما علی و فاطمه و اهل بیت خانه رسول خدا مسلمان بودند؟؟؟!&nbsp;</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">در این هنگام عالم سنی سر به زیر افکند و بی هیچ صحبتی مجلس را ترک کرد...</font></p><p><br></p><p><font size="2">1- سوره نور آیه 28<br></font></p><font size="2"> </font> text/html 2015-03-08T20:48:51+01:00 kanoonequran.mihanblog.com مجید ثنایی خواب استاد رائفی پور http://kanoonequran.mihanblog.com/post/1575 <div align="center"><font size="2"><br>خواب استاد علی اکبر رائفی پور در ارتباط با ظهور امام زمان (عج) - بسیار شنیدنی</font><br><br><img src="http://img.ir/fkjd.jpg" alt="" align="absmiddle" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></div><br><br><div align="center"><a href="http://cld.persiangig.com/download/d3CXpUURir/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%20%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%81%DB%8C%20%D9%BE%D9%88%D8%B1%20-%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86.mp3/dl" target="_blank" title="برای دانلود کلیک کنید"><img src="http://cld.persiangig.com/images/pgdl.png" alt="دانلود"></a></div> text/html 2015-03-08T09:55:23+01:00 kanoonequran.mihanblog.com محمدرضا اسماعیلی با این دستور العمل محتاج دیگران نمی‌شوید http://kanoonequran.mihanblog.com/post/1574 <div align="justify"><div><span style="line-height:1.6em; text-align:justify">در خاطره ای آیت الله محمدی ری شهری از فرزند شیخ حسنعلی نخودکی</span><span style="line-height:1.6em; text-align:justify"> نقل کرده اند ک</span><span style="line-height:1.6em; text-align:justify">ه: امام و مرحوم ابوی بالا سر ح</span><span style="line-height:1.6em; text-align:justify">ضرت امام رضا علیه‌السلام، آش</span><span style="line-height:1.6em; text-align:justify">یخ </span><img src="http://mohammadrezaesmaili.persiangig.com/atrequran/IMG20464266.jpg" alt="" align="left" border="0" height="194" hspace="0" vspace="0" width="326"><span style="line-height:1.6em; text-align:justify"></span><br><span style="line-height:1.6em; text-align:justify"></span></div><span style="line-height:1.6em; text-align:justify">حسنعلی را می‌بینند. می‌آیند که</span><span style="line-height:1.6em; text-align:justify"> با ایشان صحبت کنند، ایشان زیارت می‌خواندند و اشاره می‌کنند بروید جلوی مدرسه حاج ملا جعفر، زیارت را که خواندم، به آنجا می‌آیم. به آنجا می‌آیند و ظاهراً امام به ایشان می‌گویند: «شما را به این حضرت رضا علیه‌السلام قسم می‌دهیم که علم کیمیا را به ما یاد بدهید».</span></div> <p style="text-align:justify" align="justify"><br> ایشان می‌گویند: «اگر همه کوه‌های عالم را طلا کنید، آیا اطمینان دارید که از آنها سوء استفاده‌ای نشود؟» امام می‌گویند: «نه، اطمینان نداریم.». می‌گویند: «<span style="color:rgb(0, 0, 205)">پس چه اصراری دارید چیزی را که ممکن است موجب خسران شود، یاد بگیرید؟ اما من چیزی را به شما یاد می‌دهم که برایتان خسارتی ندارد و محتاج دیگران هم نمی‌شوید».</span></p> <p style="text-align:justify" align="justify"><br> این را نشنیده بودم، بعداً از اخوی بزرگ حاج آقا موسی شنیدم و کاملش را برایم بیان کردند.</p> <p style="text-align:justify" align="justify"><br> ایشان می‌گویند آشیخ می‌گفتند اول آیة‌الکرسی می‌خوانید، بعد تسبیحات حضرت زهرا«سلام الله علیها»، بعد سه تا قل هو الله و سه صلوات و سه مرتبه «&nbsp;<span style="color:rgb(0, 100, 0)">وَمَنْ یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَیَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لا یَحْتَسِبُ وَمَنْ یَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِکُلِّ شَیْءٍ قَدْرًا</span>» ( سوره طلاق، آیات 2 و 3).</p> <p style="text-align:justify" align="justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify" align="justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify" align="justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify" align="justify">کتاب زمزم عرفان، نوشته آیت الله محمدی ری شهری</p>